อ่าวพก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่าวพก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่าวผกเป็นท่าเทียบเรือ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ต.นาทอน ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าชายเลน มีลำคลองขนาดใหญ่กั้นระหว่างตำบลนาทอนกับอำเภอละงู ชาวบ้านในพื้นที่ได้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเป็นอาชีพเสริมจากการเกษตรในบริเวณท่าเทียบเรือ
การเดินทาง :  เส้นทางจากที่ทำการ อบต.นาทอน ถึงอ่าวผก ประมาณ 5 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :331