อุโบสถวัดดอนหวาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุโบสถวัดดอนหวาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-5654-0245
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา
การเดินทาง :  จากตลาดทัพทัน มาตามถนนทัพทัน - โกรกพระ ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ด้านขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :396