โบสถ์โบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบสถ์โบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดมัชฌิมาวาส บ้านดอนตาล หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตาล ิอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042689055
latitude :  16.32
longitude :  104.93
รายละเอียด :  เป็นอุโบสถที่สวยงามก่อสร้างแบบโบราณ ด้วยสีขาวที่เห็นรอบโบสถ์นั้นเป็นสีที่เกิดจากเปลือกหอย
การเดินทาง :  เดินทางไปที่หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

จำนวนผู้เข้าชม :58