ตึกแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตึกแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.ปากน้ำแหลมสิงห์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  039-499555
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 พร้อมกับคุกขี้ไก่ เดิมเป็นที่ตั้งของป้อมพิฆาตปัจจามิตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีได้รื้อป้อมแห่งนี้ลงและสร้างตึกแดงทับไว้ เพื่อใช้เป็นที่พักนายทหารและกองบัญชาการทหารฝรั่งเศส เป็นตึกชั้นเดียว สร้างด้วยอิฐถือปูน กว้าง 7 ม. ยาว 32 ม. เป็นเหล็กรางรถไฟ หลังคามุงกระเบื้องดินเผาสีแดง ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2528
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 31 กม. โดยเดินทางไปตามถนนสุขุมวิท เส้นทางไปจังหวัดตราด ถึง กม. 347 มีทางแยกขวา ตามทางหลวงหมายเลข 3149 ไปตึกแดง

จำนวนผู้เข้าชม :430