เจดีย์วัดไก่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์วัดไก่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.ทะเลชุบศร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เจดีย์เก่า ซึ่งในปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมลงอย่างมาก
การเดินทาง :  เดินทางจากวงเวียนสระแก้ว ไปทางอำเภอบ้านหมี่ เส้นคันคลอง เลี้ยวขวาแยกไฟแดง ข้ามสะพาน 6 เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านดินสอพอง อยู่ติดกับศูนย์ OTOP ตำบลทะเลชุบศร

จำนวนผู้เข้าชม :846