ไร่หุบผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่หุบผึ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านมะค่าสี่ซอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นไร่มะม่วงขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ที่ผลิตส่งออก
การเดินทาง :  ระยะทางตัวเมืองหัวหิน ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :391