ชำรั้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชำรั้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.26
longitude :  101.84
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่มีวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม มีเกาะกลางแม่น้ำใช้ และมีศาลเจ้าพ่อศรคำแดง ไว้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ ผู้ที่นับผีปู่ย่า
การเดินทาง :  เดินทางเข้าไปถนนสาย บ้านโนนสว่าง - ซำรั้ว หมู่ที่ 3 ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :395