ถ้ำผีแมน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำผีแมน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านจ่าโบ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่ 4 บ้านจ่าโบ่ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวดัแม่ฮ่องสอน
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล ตามถนนทางหลวงหมายเลข 1095 ถึงแยกปากทางแม่ละนา เลี้ยวขวา ทางหลวงชนบทหมายเลข 1026 ระยะทาง 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :360