วัดพระบาทนารอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระบาทนารอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 บ้านดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับเป็นที่พึงทางใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดง
การเดินทาง :  ถนนพหลโยธิน สายลำปาง-งาว กลับรถหน้าจุดตรวจบ้านท่าสี

จำนวนผู้เข้าชม :105