น้ำตกเจ็ดชั้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเจ็ดชั้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ออนเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0869110161
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกธรรมชาติสถานที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านแม่วอง หมู่ที่ 4 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง :  เดินทางถนนสาย 1317 ถนนดอนจั่น - แม่ออน แล้วตรงไปยังบ้านแม่วอง ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม :770