วัดศรีหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหลวง ม.5 ต.แจ้ซ้อน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกซึ่งสร้างด้วยพม่า
การเดินทาง :  ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :470