หาดโล๊ะจาก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดโล๊ะจาก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.พรุใน อ.เกาะยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.93
longitude :  98.57
รายละเอียด :  เป็นหาดทรายและมีท่าเรือสำหรับการเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็นหาดทราย มีโขดหินบางส่วน เล่นน้ำได้
การเดินทาง :  สามารถเดินทางจากท่าเรือต่างๆในจังหวัดภูเก็ตและพังงา

จำนวนผู้เข้าชม :311