หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > เมืองน่าน > พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054775169
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช พระเจ้าน่าน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น มุงด้วยหลังคาแป้นเกล็ด ครั้นเมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงพิราลัย เจ้านายบุตรหลานของเจ้าผู้ครองนครน่านจึงได้มอบหอคำหลังนี้พร้อมที่ดินให้แก่ทางราชการ ด้านในมีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์วิทยาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าและชาวไทยพื้นเมืองภาคเหนือ ,เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของเมืองน่าน โบราณวัตถุที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองน่าน งาช้างดำ
การเดินทาง :  เมื่อท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอยู่ตรงข้ามวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ข่วงเมืองน่าน และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :451