น้ำผุดตาดเต่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำผุดตาดเต่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังผาดำ ต.วังสวาบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำผุดตาดเต่า สัมผัสน้ำผุดจากธรรมชาติ น้ำใสสะอาด ไหลลดหลั่นเซาะโขลดหิน และมีแมกไม้ร่มเงา เพราะจะเป็นที่พักผ่อน เอนกายคลาดเหนื่อยได้ทุกฤดูกาล และโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน และเทศกาลวันสงกรานต์
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่บ้านวังผาดำ หมู่ที่ 2 ห่างจากอำเภอภูผาม่าน ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการ อบต. ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :327