วัดโพธิ์เงิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์เงิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.บ่อทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา มีภูมิทัศน์ที่สายงาม ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 1 ของตำบลบ่อทอง
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :366