สวนปาล์ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนปาล์ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 และหมู่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นพื้ชเศรษฐกิจในตำบลป่าก่อ ปัจจุบันมีเกษตรกรนิยมปลูกจำนวนมาก
การเดินทาง :  ภายในตำบลป่าก่อ

จำนวนผู้เข้าชม :363