วัดท้องคุ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท้องคุ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036798504
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  วัดท้องคุ้ง ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านชี สิ่งที่น่าสนใจคืออุโบสถบนเรือสำเภากลางน้ำ ลักษณะอุโบสถสร้างบนเรือสำเภาลอยน้ำอยู่ในแม่น้ำบางขาม
การเดินทาง :  โดยทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง สายลพบุรี - บ้านหมี่

จำนวนผู้เข้าชม :525