ถ้ำตรา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำตรา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.ปากแจ่ม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075574824
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ ตามประกาศของราชกิจจานุเบิกษา แต่เดิมมีตราประทับไว้หน้าถ้ำ ต่อมามีการสลายไปตามตามธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์เข้าทางหน้าค่ายลำภูรา เลยวัดถ้ำอิโส เข้าทางซ้ายมือ อยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลปากแจ่ม

จำนวนผู้เข้าชม :98