พรุท่าสำเภา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พรุท่าสำเภา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2,4,5,7 ต.ชัยบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พรุท่าสำเภา อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 2 บ้านอ้ายใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าสำเภาใต้ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำเภาเหนือ ลักษณะเป็นป่าพรุ มีทั้งสัตว์ป่าและนกนานาชนิด
การเดินทาง :  การเดินทาง รถยนต์ เส้นทางคมนาคมจากตัวเมืองจังหวัดพัทลุง เป็นถนนลาดยาง ไปทางตะวันออกถึงบริเวณบ้านแร่ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เดินทางต่อไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และลงมาทางทิศตะวันออกที่หมู่ที่ 2 ระยะทาง 1 กิโลเมตร เป็นถนนดินแดงผสมหินคลุก ก็ถึงบริเวณเริ่มต้นพรุท่าสำเภา และสามารถขับรถชมธรรมชาติตามถนนซึ่งเวียนรอบพรุท่าสำเภา

จำนวนผู้เข้าชม :281