หาดสาวตาหวาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดสาวตาหวาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้อยตาหวาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านน้อยตาหวาน หมู่ 8
การเดินทาง :  ถนน น้ำยืน-น้ำขุ่น

จำนวนผู้เข้าชม :426