วัดกู่คำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกู่คำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.31
longitude :  99.49
รายละเอียด :  เจดีย์วัดกู่คำ สร้างขึ้นในสมัยเจ้าหลวงบุญวาทย์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางคนสุดท้าย ซึ่งเป็นผู้บูรณะวัดกู่คำโบราณที่สร้างมาเป็นเวลานาน วัดกู่คำอยู่ในกลุ่มโบราณสถานสำคัญ วัดกู่ขาว กู่แดง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาปรากฎ กล่าวถึงตั้งแต่สมัยเมืองเขลางค์นครขึ้นอยู่กับแคว้นหริญุญชัย สำหรับตัวเจดีย์มีรูปทรงสันฐาน สวยงามตามแบบ ของพื้นเมือง ล้านนา มีคุณค่าทางศิลปะที่สมควรแก่การรักษาไว้ ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๓
การเดินทาง :  วัดกู่คำ ตั้งอยู่ที่ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 600 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 12.0 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 22 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2.8 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 6 นา หมายเหตุ : อ้างอิงจากระบบของ Google map

จำนวนผู้เข้าชม :989