ดอยผาจิ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยผาจิ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.15
longitude :  100.39
รายละเอียด :  อยู่ในพื้นที่บ้านสันติสุข มีระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นภูเขาที่มีความสูงชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดดอยจะเห็นทิวทัศน์อย่างสวยงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดน่านได้อย่างชัดเจน ช่วงฤดูหนาวยามเช้าจะเห็นทะเลหมอกและพระอาทิตย์ตอนสายอย่างสวยงาม ในปี พ.ศ.2511-2525 ดอยผาจิเคยเป็นที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีสถานที่หลายแห่งทางประวัติศาสตร์ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์
การเดินทาง :  รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปยังภูเขา แล้วเดินทางเท้าประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงดอยผาจิ

จำนวนผู้เข้าชม :86