วัดศิลาวารี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศิลาวารี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศิลาวารี (วัดดอยต๊อก) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ตั้งอยู่บ้านหนองซาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีเนื้อที่ ๑๑๘ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวา ปัจจุบัน มีท่านพระครูสุจิตานุรัก ประจำอยู่เพียงรูปเดียว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาจนถึงปัจจุบัน พระครูสุจิตานุรัก เกิดเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ปัจจุบัน อายุ ๗๒ ปี เป็นชาวอำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากถนนสายเอเชียเลขที่ 509 ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :520