วัดสังกัสรัตนคีรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสังกัสรัตนคีรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บริเวณเขาสะแกกรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.38
longitude :  100.02
รายละเอียด :  ?วัดสังกัสรัตนคีรี? สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443 พื้นที่วัดมีทั้งส่วนที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นราบและส่วนที่อยู่บนยอดเขาสะแกกรัง ซึ่งเราสามารถเลือกเดินพิสูจน์แรงศรัทธาผ่านบันได 449 ขั้นขึ้นไปสู่ยอดเขา หรือจะเลือกพึ่งพายานพาหนะแทนสองเท้าคู่ใจก็ได้ เช้านี้เราเลือกที่จะขึ้นไปชมวิวเมืองอุทัยฯ จากบนยอดเขาสะแกกรังกันซะก่อน ซึ่งยอดเขาแห่งนี้นับเป็นจุดที่สูงที่สุดของตัวเมืองอุทัยธานี สิ่งแรกที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ การไปสักการะ?พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ? พระชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นรูปหล่อขนาดสองเท่าขององค์จริง จากนั้นก็ได้เวลาเดินสำรวจรอบๆ วัดสังกัสรัตนคีรีบนยอดเขาสะแกกรังกันแล้ว พื้นที่บริเวณบนยอดเขาสะแกกรังนี้ ชาวอุทัยถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีศาสนสถานสำคัญอยู่หลายอย่าง เมื่อมาถึงบนยอดเขาแล้วเราก็ต้องไปสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายใน ?สิริมหามายากุฏาคาร? มณฑปทรงไทยสวยงามที่ตั้งอยู่ตรงสุดปลายบันไดบนยอดเขา รอบรอยพระพุทธบาทจำลองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ โดยรอยพระพุทธบาทจำลองนี้ได้ถูกย้ายมาจากวัดจันทาราม เมื่อเยี่ยมชมภายในมณฑปแล้ว อย่าลืมไปตี ?ระฆัง 100 ปี? ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัญรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2443 ที่บริเวณด้านหน้ามณฑปด้วย อุตส่าห์ได้ขึ้นมาถึงยอดเขาสะแกกรังแล้วทั้งที ถ้าใครพลาดโอกาสตีระฆังไปก็คงเหมือนกับมาไม่ถึงเมืองอุทัยอย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียว นอกจากนี้ภายในบริเวณบนยอดเขาของวัดสังกัสรัตนคีรียังมี?วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม? วิหารทรงจีนที่ภายในประดิษฐานเทพเจ้าจีนไว้หลายองค์ และ ?ศาลารัชมังคลาภิเษก? ที่ซึ่งรวบรวมพระพุทธรูปในยุคต่างๆ ไว้ให้เราได้สักการะในคราเดียว รวมถึงพระพุทธรูปปางประทานพร และพระสังกัจจยนะที่ประดิษฐานอยู่บริเวณลานกลางแจ้งด้วย จากบนยอดเขาสะแกกรังเราลงมายังบริเวณวัดสังกัสรัตนคีรีด้านล่างเพื่อสักการะ ?หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์? พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวอุทัย ซึ่งสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพญาลิไท มีอายุประมาณ 600-700 ปีมาแล้ว และถูกอัญเชิญมาจากสุโขทัย พุทธลักษณะจึงงดงามตามอย่างศิลปะสุโขทัย ด้วยเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยสีเหลืองทองอร่าม ประดิษฐานเป็นพระประธาน ท่ามกลางความวิจิตรงดงามของลดลายไทยที่ประดับด้วยกระจกสีบนผนังของวิหาร
การเดินทาง :  วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้าง ในเขตเทศบาลเมือง อยู่ ตรงข้ามศาลาประชาคมจังหวัดอุทัยธานี ต้งอจอดรถยนต์แถว ตลาดแล้วเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งของแม่น้ำสะแกกรัง

จำนวนผู้เข้าชม :436