จุดชมวิว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุดชมวิวเขาแดง อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ไปทางเหนือ 400 เมตร แล้วเดินเท้าขึ้นยอดเขาแดงอีกประมาณ 320 เมตรเวลาที่เหมาะแก่ การขึ้นชมวิวคือตอนเช้ามืด ประมาณ 05.30 น. เพราะ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบทะเลและชมทัศนียภาพโดยรอบได้ดี
การเดินทาง :  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 286 - 287 โดยห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอปราณบุรี ประมาณ 37 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :316