ปิงโค้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปิงโค้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังสวนกล้วย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.46
longitude :  98.81
รายละเอียด :  แม่น้ำปิง สวนอาหาร
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :415