น้ำตกห้วยม่วง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยม่วง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ห้วยยาบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :602