ถ้ำแกงหอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำแกงหอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยฮะ มีลักษณะเป็นหินงอก หินย้อย และมีน้ำซับรวมอยู่ด้วยปากทางเข้าถ้ำมีความกว้างประมาณ 0.50 เมตร
การเดินทาง :  เดินทางจาก ถนนสาย 1095 เชียงใหม่ - ปาย เลี้ยวตามป้ายบ้านเมืองแปงมาประมาณ 28 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปจนถึง ม.3

จำนวนผู้เข้าชม :402