ดอยสิงห์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยสิงห์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ตำบลแม่เหาะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ธรรมชาติ
การเดินทาง :  ถนนสาย 108 แม่สะเรียง-ฮอด

จำนวนผู้เข้าชม :438