พระพุทธรัตนมงคลมหามุณี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธรัตนมงคลมหามุณี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่ ๕๕๙ ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043 511 374
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระพุทธรัตนมงคลมหามุณี หรือ พระเจ้าใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ องค์พระนั้นสร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงขององค์พระ วัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง ๕๙ เมตร ๒๐ เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด ๖๗ เมตร ๘๕ เซนติเมตร ประทับยืนเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้จากระยะไกล องค์พระเจ้าใหญ่นั้นประดิษฐานอยู่ในวัดบูรพาภิราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวร้อยเอ็ด ซึ่งแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันแรงกล้าของชาวเมืองที่ได้สร้างพระพุทธรูปปางประทานพรที่กล่าวกันว่าสูงที่สุดในประเทศไทย และบริเวณด้านหลังองค์พระเก็บบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากประเทศอินเดียให้ประชาชนได้สักการะ โดยใต้ฐานองค์พระเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญต่างๆอีกทั้งยังมีฆ้องอยู่ใบหนึ่ง เชื่อกันว่าถ้าใครลูบแล้วเกิดเสียงดังกังวาน ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีบุญมาก ใครอยากทดสอบบุญกุศลก็ลองมาลูบฆ้องที่วัดบูรพาภิรามนี้ได้ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งศูนย์งานพระธรรมทูต โรงเรียนพระปริยัติธรรม และมีศาลเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเมืองอยู่ด้วย ความเชื่อและวิธีการบูชา ชาวร้อยเอ็ดถือว่าพระเจ้าใหญ่นั้นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ที่คอยปกป้องคุ้มครองชาวร้อยเอ็ด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ด้วยความสูงขององค์พระ ทำให้เกิดความเชื่อว่า หากได้มากราบไว้จะได้อานิสงค์สูงเทียมเมฆเทียมฟ้า ทำการสิ่งใดก็สำเร็จผลด้วยประการทั้งปวง
การเดินทาง :  การเดินทาง ร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๕๑๒ กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสู่จังหวัดร้อยเอ็ดได้หลายวิธีทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านสระบุรี นครราชสีมา แล้วใช้ทางหมายเลข ๒๓ ผ่านมหาสารคาม จนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด รวมระยะทาง ๕๑๒ กิโลเมตร โดยรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพ- ร้อยเอ็ด ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ๒ ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร ๑๔๙๐ เว็บไซต์ www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ ได้ที่ www.thairoiet.com โดยรถไฟ จากกรุงเทพ ไปลงที่ขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้าร้อยเอ็ดใช้เวลาเดินทางประมาณ ๘ ชั่วโมง มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงไปขอนแก่นทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร ๑๖๙๐ เว็บไซต์ www.railway.co.th โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพ ? ร้อยเอ็ด สอบถามได้ที่ โทร ๐๔๓๕๑ ๘๒๔๖-๙ เว็บไซต์ www.nokair.com , call center ๑๓๑๘ การเดินทางภายในร้อยเอ็ด ในตัวเมืองร้อยเอ็ดมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งร้อยเอ็ด โทร ๐ ๔๓๕๑ ๑๙๓๙ ,๐ ๔๓๕๑ ๒๕๔๖ นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว คิวรถจะอยู่ในสถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :299