วัดต้นสน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดต้นสน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตรงข้าม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ.เมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดตั้งอยู่ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระศีรเมืองทองเป็นพระพุทธรูปปางสดุ้งมาร มีวังปลาและเป็นวัดปฏิบัติธรรม
การเดินทาง :  เริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายพหลโยธิน ... ใช้เส้นทาง 309 เข้าตัวเมืองอ่างทอง สังเกตป้ายบอกทางไป วัดต้นสน ตั้งอยู่ตัวเมือง ใกล้วิทยาลัยเทคนิค

จำนวนผู้เข้าชม :446