หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > เวียงแหง > โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านนามน ม.7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโครงการพระราชดำริ มีธรรมชาติสวยงาม
การเดินทาง :  จากแยกบ้านกองลม ไประยะทาง 10 กิโลเมตร จนถึงทางแยก เส้นทางไป อำเภอปายได้ ตรงผ่านด่านป่าไม้ ไปอีก 30 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม :761