น้ำตกโตนทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกโตนทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ มีน้ำตกเล็กๆอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ชาวบ้านเรียกกันว่า "น้ำตกโตนทอง"
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ไปตามถนนสายบ้านปากเกาะ-นอกนา ระยะทางประมาณ 10 กม. แล้วเลี้ยวขวาไปบ้านเมืองใหม่ ระยะทางประมาณ 10 กม. สุดปลายทางเดินเท้าเข้าสู่น้ำตกประมาณ 800 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :385