วัดเจดีย์น้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเจดีย์น้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่1 บ้านแควมะกอก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอฮอด 8.2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :749