หมู่เกาะกำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่เกาะกำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.กำพวน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.51
longitude :  98.36
รายละเอียด :  เป็นหมู่เกาะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อย ใหญ่ ที่มีชายหาดที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือ ห่างจากตัวเมืองระนอง 85 กิโลเมตร
การเดินทาง :  เส้นทางถนนเพชรเกษมสายเก่า ระนอง-ภูเก็ต 1.เดินทางโดยรถส่วนบุคคลหรือรถโดยสารประจำทาง ระนอง-ภูเก็ต ระนอง-กระบี่ ระนอง-ตะกั่วป่า 2.ท่องเที่ยวโดยเรือท่องเที่ยวในพื้นที่ (เหมา)

จำนวนผู้เข้าชม :544