เจดีย์วัดหลวงปู่จาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์วัดหลวงปู่จาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :387