หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > งาว > หมู่บ้านชาวเขา (ชนเผ่าอาข่า)
หมู่บ้านชาวเขา (ชนเผ่าอาข่า)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านชาวเขา (ชนเผ่าอาข่า)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านสันติสุข (บ้านป่ากล้วย) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสันติสูข (บ้านป่ากล้วย) อำเภองาว จังหวัดลำปาง ชมวิถีชีวิต ของชนเผ่าอาข่า การสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนบุคคล ระยะทาง ห่างจากที่ว่าการอำเภองาว 30 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :508