หน้าแรก > ภาคเหนือ > แม่ฮ่องสอน > เมืองแม่ฮ่องสอน > สถานีตำรวจบ้านน้ำเพียงดิน
สถานีตำรวจบ้านน้ำเพียงดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีตำรวจบ้านน้ำเพียงดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3 บ้านห้วยเดื่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน ได้ตั้งอยู่ ณ บริเวณลำห้วยจอง ห่างจากที่ตั้งในปัจจุบันนี้ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งโกดังเก็บของของบริษัท บอมเบย์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบริษัททำไม้ของชาวต่างประเทศและเป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่ ต่อมาได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น จึงได้ย้ายสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน มาตั้งอยู่ ณ ที่บริเวณปัจจุบันนี้ เป็นอาคารที่ปลูกสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง มีรูปแบบเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอ รูปทรงอาคารสมัยเก่าซึ่งในระหว่างการก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดินทางกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะนั้นได้จัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้ สิบตำรวจโท ตา อาสากิจ ช่างไม้ของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง โดยมีราษฎรใกล้เคียงให้ความร่วมมือการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต่อมาหลังคาซึ่งมุงกระเบื้องดินขอได้ชำรุดแตกหัก จึงได้เปลี่ยนเป็นสังกะสีมุงแทน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดินคนแรกในช่วง ปี พ.ศ. 2480 ? 2485 คือ สิบตำรวจโท ก้อน คำอ่อน จนกระทั่งประมาณปลาย ปี พ.ศ. 2544 ได้ดำเนินการของบประมาณจากตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปรับปรุง อาคารสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน ( หลังเดิม ) ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นตลอดไป
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :578