น้ำตก 32 ชั้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตก 32 ชั้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :368