หมู่บ้านชาวเขา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านชาวเขา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.27
longitude :  99.80
รายละเอียด :  ในตำบลแม่ฟ้าหลวงประกอบด้วยชนเผ่าหลายเผ่าพันธุ์ได้แก่ ไทยใหญ่, ไทยลื้อ,ไทยลัวะ,จีนฮ่อ, ชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ), ชาวเขาเผ่าลาหู่ ซึ่งสามารถเดินทางเข้าเยี่ยมชมสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ได้อนุรักษ์ และสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน และรักษาไว้เป็นอย่างดีและมีงานพิธี, งานฉลองประจำปีของเผ่าต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยมีหมู่บ้านที่สามารถเที่ยวชมได้ อย่างเช่น บ้านอาข่าป่ากล้วย, บ้านลาหู่ป่ากล้วย, บ้านป่าคา, บ้านขาแหย่งพัฒนา, บ้านสี่หลัง และในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจะมุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco ? tourism) โดยจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมธรรมชาติโดยการเดินป่า การเดินทางโดยรถจักรยาน,การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ และมีที่พักให้บริการในลักษณะพักที่บ้านชาวเขา (Home stay) ที่บ้านจะลอ บ้านลิเช
การเดินทาง :  การเดินทางสู่ดอยตุง (ตำบลแม่ฟ้าหลวง) จากตัวเมืองเชียงราย ตามทางหลวงหมายเลข 10 (สายเชียงราย ? แม่สาย) ประมาณ 48 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าดอยตุงที่หลักกิโลเมตรที่ 870 ?871 บ้านสันกอง (สายใหม่) หรือแยกซ้ายเข้าดอยตุงที่ 871 ?872 ตรงข้ามตู้ยามห้วยไคร้ (สายเก่า) ตามทางหลวงหมายเลข 1149 เส้นทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวบนดอยตุง สามารถเดินทางเป็นวงรอบสู่อำเภอแม่สายได้ เป็นเส้นทางลาดยางขึ้นเขา คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามภูมิประเทศที่สวยงาม

จำนวนผู้เข้าชม :592