ไร่ชาวังพุดตาล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่ชาวังพุดตาล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.13
longitude :  99.63
รายละเอียด :  ชาเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนบนดอยแม่สลอง ในพื้นที่ปลูกหลายพันไร่ มีต้นชามากกว่า 2 ล้านต้น ที่นี่จึงมีไร่ชา โรงอบชา และร้านจำหน่ายชาหลายสิบร้านเรียงรายบนถนนสายหลักที่ผ่านกลางหมู่บ้าน ร้านจำหน่ายชาทุกร้านจะเชิญชวนให้ผู้มาเยือนได้ลองชิมชา พูดคุยสอบถามถึงวิธีการชงชา เลือกซื้อหาชา อุปกรณ์ชงชาแบบต่างๆ อีกทั้งภายในร้านยังมีสินค้าประเภทผลไม้เมืองหนาวอบแห้ง อาทิ ลูกท้อ ลูกบ๊วย พลัม และอื่นๆ เช่น กาแฟ ไวน์ เครื่องยาและเครื่องปรุงอาหารต่าง ๆ จากเมืองจีน รวมถึงเครื่องประดับจากชาวเขาเผ่าต่าง ๆ นอกจากนี้หากมีนักท่องเที่ยวสนใจเรื่องการปลูกชายังสามารถไปชมไร่ชาและการเก็บชาได้อีกด้วย ซึ่งต้องแจ้งนัดหมายล่วงหน้า
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรก (เส้นทางสายใหม่) ใช้ทางหลวงหมายเลข 10 จากตัวเมืองเชียงราย ไปทางอำเภอแม่จัน ระยะทาง 29 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 1089 (แม่จัน-ท่าตอน) บริเวณหลัก กม.856 ก่อนถึงทางเข้าตัวอำเภอแม่จันเล็กน้อย ผ่านน้ำพุร้อนป่าตึง (กม.78) ลานทองวิลเลจ (ระหว่าง กม.73-74) ประมาณ 31 กิโลเมตร และ กม. 55 ให้เลี้ยวขวา ไปตามเส้นทางขึ้นดอยคดเคี้ยว ไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตร รวมระยะทาง 75 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 (เส้นทางสายเก่า) ใช้ทางหลวงหมายเลข 10 ผ่านอำเภอแม่จัน ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางไปดอยแม่สลอง เส้นทางสายนี้ค่อนข้างแคบและคดเคี้ยว ผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ เป็นระยะๆ เมื่อถึงบ้านป่าเมี่ยง หลัก กม. 10 จะเป็นสามแยกศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ให้เลี้ยวซ้ายตามทางหลวง 1234 ระยะทาง 25 กิโลเมตร ผ่านบ้านอีก้อสามแยก ตรงหลัก กม. 9 ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 16 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :643