วัดอิฐ(เขาวอ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอิฐ(เขาวอ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.บ้านควน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดอิฐ(เขาวอ)สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การเดินทาง :  ถนนเอเชีย 41 ชุมพร-สุราษฎร์ธานี เลี้ยวขวาบ้านเขาวอ ระยะทาง 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :367