หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > ภูซาง > วัดพระธาตุภูซาง
วัดพระธาตุภูซาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุภูซาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 10 บ้านธาตุภูซาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุภูซาง ตั้งอยู่ที่ บ้านธาตุภูซาง หมู่ที่ 10 ตำบลภูซาง เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธศาสนิกชนทั้งในอำเภอภูซาง และทั่วไป
การเดินทาง :  เเดินทางโดยรถยนต์ เส้นทางหลวง 1093

จำนวนผู้เข้าชม :413