วัดตาดแม่นายเทพนิมิตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดตาดแม่นายเทพนิมิตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 บ้านโนนสามัคคี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.69
longitude :  103.50
รายละเอียด :  ลักษณะเป็นลานหินกว้าง สูงจากพื้นดินประมาณ ๕ -๗ เมตร หินเรียงซ้อนกันเป็นลักษณะขั้นบันได ลดหลันลงมาจนถึงระดับพื้นดิน
การเดินทาง :  ห่างจากตัวจังหวัด ๓๓ กิโลเมตร ตามเส้นทางสาย ๒๒๗ ถึงป้อมยามแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปตามเส้นทางประมาณ ๑ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :308