สถานีเกษตรที่สูง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีเกษตรที่สูง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่9 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :547