วัดอูบมุง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอูบมุง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านอูบมุงหมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดอูบมุง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ที่บ้านอูบมุงหมู่ที่ 5 ค้นพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499 ประมาณ 200 กว่าปีมาแล้วโดยเท้าจันทร์ ศรีสุราช พบโดยบังเอิญโดยองค์พระมีจอมปลวกพอกขึ้นมาถึงพระอุระ (อก) จึงได้ทำการบูรณะและเรียกว่าพระอูบมุง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศา เทศบาลพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ทั้ง 17 หมู่บ้านจะร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นที่วัดอูบมุง นักท่องเที่ยวและลูกหลานจะเดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาร่วมทำบุญและสรงน้ำพระพร้อมเที่ยวงานสงกรานต์ในวันที่ 13 และ 14 เมษายนของทุกๆปี
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ถนนสะดวกสบาย ห่างจากอำเภอเขมราฐ ประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :496