อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.9 บ้านห้วยแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำจากภูเขา ผ่านน้ำตกวังสาหร่าย โดยมีเขตติดต่อกับสถานีวิจัยสะแกราช
การเดินทาง :  ถนนเส้น 304 เชื่อมต่อเข้าทางบ้านบะใหญ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม :483