น้ำตกเมืองลี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเมืองลี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมุ่ 5 บ้านวังน้ำเย็น ต.เมืองลี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :369