หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > ชะอำ > อุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ค่ายพระรามหก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ นักเรียน เยาวชน .
การเดินทาง :  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :383