วัดโพธาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7,8 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย เช่น โบสถ์ที่ประดิษฐานหลางพ่อแก้วที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านเมืองตำบลพระเหลามาเป็นเวลาอันยาวนาน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถประจำทางสาย 955 กรุงเทพ - โขงเจียม และรถประจำทางสายอุบล - พนา และรถยนต์ส่วนตัว ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนาไปทางทิศใต้ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :58